Offentliggjort 13. oktober 2003 03:00

Ny bydel ved Kalvebod Brygge

Af CARL JOHAN CORNELIUSSEN

DSB har med placeringen af Rigsarkivet på det gamle godsbaneområde ved Kalvebod Brygge åbnet for byggeriet af en hel bydel på flere hundredetusinder kvadratmeter.

En hel ny bydel aftegner sig i horisonten ved Kalvebod Brygge og de gamle godsarealer. Med statens planer om at placere Rigsarkivet på det gamle godsområde er der åbnet for udnyttelse af de 111.000 kvm grundareal, som Rigsarkivet kun skal bruge ca. 10 pct. af. Politikere i kommunen taler om at bygge boliger og lave grønne områder til Vesterbro og Enghaves borgere.

DSB's ledelse er åben over for boliger, men har også kontorer i tankerne.

»Jeg mener ikke, at boliger er udelukket. Vi er åbne over for anvendelsesmulighederne. Området er stationsnært, og det er også godt for kontorer, men der er et dårligt marked for kontorer i København. Rigsarkivet har aktualiseret det her, og vi er tilfredse med, at vi får taget hul på det,« siger Keld Sengeløv, adm. direktør i DSB.

En villaby forestiller han sig dog ikke. Han regner med, at byggerierne på området bliver i flere etager, så der kan blive tale om flere hundredetusinder kvm bygninger, kaldet etagemeter.

Nu skal staten, DSB og Københavns Kommune drøfte, hvordan det store areal kan udnyttes bedst muligt. Rigsarkivet i sig selv kommer kun til at optage en ganske lille del og får også til huse i den nuværende bygning ved Kalvebod Brygge samt tre nye magasinbygninger.

Kommuneplaner
Allerede før forhandlingerne med kommunen er i gang, har politikerne ønsker, og der ligger da også kommuneplaner, der peger i bestemte retninger.

»Vi har en kommuneplan, der siger boliger, og det ville være vidunderligt, og dertil nogle grønne områder. Det trænger den bydel til. Kontorer er der rigeligt af. Alt, hvad der er boliger, er et gode, også udlejningsboliger er fremragende,« siger Ole Hentzen (K), medlem af Københavns Kommunes bygge- og teknikudvalg.

Han støttes delvist af Joan Jensen fra Socialdemokratiet.

»Jeg hører til dem, der synes, at arealet skal overdækkes. Men alt, der kan forskønne og løfte kvaliteten, skal vi være positive overfor. Jeg siger, at støjniveauet er for højt til boliger. Vi skal ikke bare bygge boliger for deres egen skyld, hvis de bygges i et område, så det kan give problemer bagefter. Men det kunne være grønne områder, for det er et kvarter, der trænger til et løft,« siger Joan Jensen (S), der også er medlem af bygge- og teknikudvalget.

Først magasiner
Den første etape for området er byggeri af magasiner til Rigsarkivet. De skal have en kapacitet på 370 hyldekilometer. Magasinerne placeres, hvor de ubenyttede pakhushaller ligger. Det vil sige bag ved DSB's femetagers bygning ud mod Kalvebod Brygge.