Direkte links

I efteråret 2003 er ejerforeningens hjemmeside blevet opdateret, så enhver side kan kaldes via direkte links.

Det har naturligvs altid været muligt at tilgå en bestemt side ved at skrive adressen i browserens adresse-linie, men hidtil har dette bevirket, at hverken top- eller bundtekster blev vist (hvormed man f.eks. ikke kunne gå til forsiden med et enkelt klik).

Fremover undersøger hver enkelt side om den er kaldt direkte, og hvis dette er tilfældet, sker der en omdirigering, så man "kommer ind den rigtige vej".

Dette er specielt praktisk, hvis man i en e-mail ønsker at lave en henvisning til et dokument på hjemmesiden.

I mailen skrives adressen f.eks. " http://www.EF1386.dk/projekter/mur_over_portrum/index.html ", hvorefter modtageren vil få vist den ønskede side i hjemmesidens almindelige layout.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt af skrive navnet "index.html". Hvis der ikke angives et specifikt html-dokument, bliver "index.html" automatisk vist.

I ovenstående eksempel ville det således være tilstrækkeligt af skrive " http://www.EF1386.dk/projekter/mur_over_portrum/ ".

Bemærk, at man altid kan kopiere adressen til den aktulle side ved hjælp af ikonet Kopier Klik på ikonet øverst til højre for at kopiere adressen i vinduets øverste højre hjørne.