Beboer-projekt vedr. opsætning af altaner

Projektet er færdigt

Med udgangen af maj måned 2005 er altanerne færdigmonterede og klar til brug.

Det generelle indtryk er, at altanerne klæder ejendommen utrolig godt; de store buede altaner på den nyrenoverede beton-udsmykning giver et flot arkitektonisk indtryk.


Murværket er forberedt

Mens stilladset til facaderenoveringen har været opsat, har de tre berørte lejligheder hyret arbejdskraft til at forberede opsætningen af altanerne, herunder indsættelse af gennemgående stålankre til at sikre den udadrettede belastning.

Thomas Sørensen har pr. 10-04-2005 modtaget statiske beregninger fra Civilingeniør Lars Bredahl, som viser, at murværket kan bære belastningen.


Altanerne er bestilt

Thomas Sørensen har pr. 29-03-2005 oplyst, at beboerne har hyret Fynbotrapper -Smedefirmaet Ingolf Madsen- til at levere og montere altanerne samt stå for myndighedsbehandling af kravene i byggetilladelsen vedr. bærende konstruktioner.


Byggetilladelsen er klar

Pr. 22-02-2005 har beboerne i Krusågade 35, 1.tv, 2.tv og 3.tv modtaget officiel byggetilladelse fra Kommunen.


Projektet er til behandling hos Kommunen

Pr. 13-12-2004 er beboerne i Krusågade 35 tv i gang med den detaljerede planlægning af projektet.

Projektet har fået principgodkendelselse fra Københavns Kommune, og har efterfølgende fremsendt byggeandragende, facadeskitse og tegninger over fremtidige og nuværende forhold.


Projektet er igangsat

På ejerforeningens ordinære generalforsamling i foråret 2004 blev der vedtaget et forslag om opsætning af altaner i Krusågade 35, venstre side.

Forudsætningen for vedtagelsen var, at altanerne bliver opsat "sammenhængende" og at beboerne selv gennemfører projektet uden omkostninger for ejerforeningen.

Herudover gælder selvfølgelig, at bygningen / murværket ikke må overbelastes og at projektet kan godkendes af relevante offentlige myndigheder.

Det har efterfølgende vist sig, at ejerne af Krusågade 35, 4.tv, alligevel ikke ønsker at deltage i projektet.

Bestyrelsen har derfor vurderet og godkendt et revideret projekt, hvor der kun opsættes altaner på første, anden og tredie sal (som part i projektet har ejerforeningens formand ikke deltaget i denne vurdering).

Bestyrelsens beslutning er støttet af en skriftlig udtalelse om sagen fra ejendommens administrator, Vest Administrationen A/S.

På baggrund af bestyrelsens godkendelse har beboerne rettet henvendelse til Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Plan og Arkitektur, for at få en hurtig behandling af projektet.

Beboernes henvendelse til kommunen var bl.a. vedlagt en detajeret tegning over de fremtidige forhold.