Etablering af postkasseanlæg

Nye navneskilte

10-06-2010

Efter en ventetid på omkring seks uger har vi nu modtaget de nye skilte fra AB Flexbox i Sverige - se tilbud om udskiftning.

Skiltene er af en langt bedre kvalitet end de gamle, så de har været værd at vente på. Desuden har AB Flexbox leveret dem uden omkostninger for ejerforeningen. Tak for det :-)Postkasseanlæggene er taget i brug

31-01-2010


   Postkasseanlæggene blev taget i brug umiddelbart før jul, og efter godt en måned må det konstateres, at systemet fungerer tilfredsstillende og, at anlæggene fra AB Flexbox giver et pænt indtryk på hovedtrapperne.

Projektet har -i løbet af 2009- været ni måneder undervejs fra første orientering på generalforsamling i marts til bestilling i maj, opsætning i september og ibrugtagning i december.

Projektet er gennemført til tiden med samlede omkostninger mindre end oprindelig estimeret.

Det er bestyrelsens overbevisning, at beboerne er godt tilfredse med postkasseanlæggene, selvom det kræver lidt tilvænning, at man selv skal -huske at- tømme postkassen og tage indholdet med op i lejligheden.

Under etableringen af anlæggene er der opsat/omdelt forskellig information til beboerne, heunder registrering af navne, brev vedlagt nøgler og opslag om ibrugtagning.Postkasseanlæggene er klar til brug

30-11-2009

Postkasseanlæggene har nu været opsat og klar til brug i mere end to måneder - Ole Holm Præst har gjort et flot arbejde med opsætningen.

I den mellemliggende periode er fire af de leverede skilte udskiftet med nye (med ændret navn), men det skal understreges, at udskiftning af et navneskilt fremover kun kan ske for beboerens egen regning.

Dato for ibrugtagning vil blive afgjort på bestyrelsesmøde den 5/12 (under alle omstændigheder er sidste frist 31/12).Postkasseanlæggene er modtaget

11-09-2009

Efter en ventetid på godt fire måneder ... har vi nu endelig modtaget de bestilte postkasseanlæg fra AB Flexbox i Sverige.

Anlæggene er emballeret i store trækasser, som pt. er placéret bag hoveddørene til ejerforeningens hovedtrapper.

Bestyrelsen har sendt mail til Ole Holm Præst om leverancen og ser nu frem til færdiggørelsen af projektet.Leverancen er forsinket

02-09-2009

Det har desværre vist sig, at AB Flexbox har haft svært ved at producere de bestilte postkasseanlæg til den aftalte tid.

Bestyrelsen følger løbende op på sagen, og nærmere information vil følge, når dato for leverance er fastlagt.

Se i øvrigt de skriftlige henvendelser fra PostDanmark og Færdselsstyrelsen vedr. postkasseanlæg.Postkasserne er bestilt

29-05-2009

Som nævnt på ejerforeningens generalforsamling pr. 25-03-2009 er det et lovkrav, at der skal etableres postkasseanlæg i hovedtrapperne inden udgangen af år 2009.

Ole Holm Præst nævnte i denne forbindelse, at han ville kunne indkøbe og opsætte postkasser væsentligt billigere end bestyrelsens oplæg.

Dette tilbud blev naturligvis modtaget med glæde, og de omtalte anlæg er nu bestilt hos firmaet AB Flexbox i Lomma, Sverige.

Grundet travlhed hos AB Flexbox vil postkasserne først kunne leveres i løbet af sommeren 2009.


Ved forespørgsel hos PostDanmark er det oplyst, at hver postkasse skal være forsynet med navn på aktuel beboer - man kan altså ikke nøjes med at angive Etage og Side på postkassernes forsider.

Bestyrelsen vil (via opslag i hovedtrapperne) indhente de fornødne navne-oplysninger snarest mulig.