Fjernelse af duegener

Projektet er gennemført tilfredsstillende

23-03-2010

Duerne skal fjernes, vis relevant artikel i PDF format i selvstændigt vindue Ved hjælp af en motordrevet lift har tre folk fra firmaet AZ-Dantox dags dato gennemført den nødvendige duesikring på foreningens ejendom.

Bestyrelsen er tilfreds med arbejdet, som er udført til aftalt tid og pris *.Problemet med duer skal elimineres

14-12-2009

Det har gennem længere tid været et problem for beboerne (primært i Krusågade 35, højre side), at duerne samler sig og tager plads på rør og afsatser i hjørnet af gården og herfra "dropper affald" på vinduer og sålbænke fra 4. sal og nedefter.

bestyrelsesmøde pr. 05-12-2009 blev det vedtaget at gøre noget ved problemet.

Bestyrelsens næstformand, Louise Frevert, blev udpeget til at sikre fremdrift i projektet, som har en økonomisk ramme på max. kr. 20.000,-. Beløbet kan umiddelbart virke voldsomt, men udover opsætning af såkaldte "fakirer", skal der også betales for leje af lift.


Duer omtales ofte -og ikke helt grundløst- som "flyvende rotter", og ordet "duegener" i projektets titel kan vel også tolkes på to forskellige måder:
  - at vi skal fjerne de gener/problemer, som duerne er skyld i  (ved at opsætte fakirer, fuglepasta eller andet, som gør landing og ophold ubehageligt)
  - at vi skal forsøge at udrydde duerne ved at fjerne deres gener/arvemasse  (ved nedskydning, fælder eller andre mortale foranstaltninger)
Dette projekt vedrører kun den første fortolkning.  Det skal dog understreges, at man aldrig må fodre duerne i gården.


Se gerne relevant artikel om duer, de problemer, som duerne kan skabe, og forskellige muligheder for skadedyrsbekæmpelse.
Artiklen er udarbejdet af Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Skadedyrlaboratoriet.