Reparation af defekt radiator

Hvad skal man gøre?

Hvis det skulle ske, at en af lejlighedens radiatorer bliver utæt, er det vigtigt, at der tages aktion på problemet så hurtigt som muligt.

En revne, defekt stopprop eller anden utæthed kan skabe betydelige vandskader, hvis der ikke straks bliver lukket for vandet.

 1. Afhjælp skaden (f.eks. ved at sætte en skål eller balje under radiatoren)

 2. Kontakt bestyrelsen

 3. Tilkald autoriseret VVS tekniker - hvis ikke bestyrelsen sørger for dette


Ejerforeningens fjernvarmeanlæg

Ejerforeningens fjernvarmeanlæg er konstrueret, så det er muligt at reparere en defekt radiator uden at tømme hele anlægget for vand.

Dette kan gøres på følgende måde:

 1. Luk for tilførsel af varmt vand vha. drejehane på relevant stigestreng i dyb kælder

 2. Luk for afkølet tilbageløb på dobbelt-ventil i samme stigestreng (fjern først isoleringskappe)

 3. Tilslut afløbsslange på studs ved afløbsventil, så vandspild kan bortledes til kloak

 4. Når afløbsventilen er åben, kan radiatoren repareres (den vil suge luft i stedet for at lække vand)

 5. Gennemfør hurtig reparation af den defekte radiator og luk afløbsventilen

 6. Åben langsomt og forsigtigt for først tilbageløb og dernæst fremløb

 7. Demonter afløbsslange og sæt isoleringskappe på plads

 8. Foretag påfyldning af vand på fjernvarmeanlægget

 9. Foretag udluftning af den reparerede radiator

Bemærk, at vandtrykket i radiatoren kan være meget stort, hvis ovennævnte procedure ikke følges.

Reparation af defekt radiator SKAL foretages af autoriseret VVS tekniker.