Salg af tørreloft over Ingerslevsgade 108, 5.th


Som besluttet på ejerforeningens generalforsamling pr. 02-06-2003, kan Michael Wichmann Pedersen lovligt nedlægge skorstenen i køkkenet, såfremt der gives skriftlig tilladelse hertil fra samtlige underliggende ejerlejligheder.

Der foreligger pr. 05-09-2003 underskrifter fra samtlige berørte lejligheder, og det skal derfor bemærkes at :

Skorstenen vil ikke blive fysisk fjernet fra de enkelte lejligheder, da denne indgår som en del af bygningens bærende konstruktion.


Bestyrelsen har pr. 25-01-2003 modtaget godkendt og underskrevet kontrakt fra Michael Wichmann Pedersen vedrørende køb af tørreloftet over lejligheden Ingerslevsgade 108, 5.th.

Bestyrelsen betragter sagen afsluttet til alles tilfredshed, da MWP kan gøre brug af det ovenliggende tørreloft, og da ejerforeningen har modtaget rimelig betaling for salget, som vedtaget på generalforsamling pr. 02-10-2002.

Kontrakten vil blive tinglyst på ejerlejlighed nr. 20, men vil ikke blive publiceret via dette medie uden godkendelse fra Michael Wichmann Pedersen.