Maling af ejendommens "grønne flader"

Projektet er igangsat

30-03-2010

Maler Finn Jacobsen har dags dato henvendt sig til ejerforeningens formand, og det er aftalt, at arbejdet kan igangsættes kort efter påske med forventet færdiggørelse senest 26. april 2010.

Arbejdet omfatter ikke maling af portalen til affaldsrummet, da denne blev malet allerede pr. 07-12-2009  (faktura til gårdlauget).Projektet er udsat indtil videre

05-12-2009

Bestyrelsen har medio august 2009 indhentet tilbud på maling af "de grønne flader" mod gaden, dvs. hoveddøre, kælderdøre og vinduesrammer i høj kælder.

Den tilbudte pris var i orden og bestyrelsen ville gerne have accepteret tilbudet, hvis der ikke i mellemtiden var opstået andre og mere presserende vedligeholdsopgaver.

Se referat fra bestyrelsesmøde pr. 05-12-2009.

Projektet forventes gennemført i løbet af første halvdel af år 2010.