Opdatering af navnemærkater på dørtelefoner

Opdatering af navnemærkater

Navnemærkaterne er blevet udskiftet medio marts 2003.

Eventuelle ændringsønsker kan stiles til bestyrelsesmedlem Michael Brun Halfter.Der er indkøbt DYMO mærkat-præger, og projektet forventes gennemført snarest.

Nærmere detaljer følger ved opdatering af www.EF1386.dk