Reparation af dørtelefoner og lys i Krusågade 35

Projektet er gennemført med succes

22-12-2009

bestyrelsesmøde pr. 05-12-2009 blev det vedtaget at gøre noget ved de langvarige problemer med manglende lys på trappen og defekte dørtelefoner i Krusågade 35.

Bestyrelsens næstformand, Louise Frevert, påtog sig at få sat gang i reparationerne, og på anbefaling fra foreningens ofte benyttede maler, Finn Jacobsen, blev firmaet Zahle & Co. Electric kontaktet om opgaven.

Zahle & Co. gav et fornuftigt overslag på opgavens omfang og pris, og firmaet har efterfølgende udført arbejdet fuldt tilfredsstillende indenfor den aftalte beløbsramme.

Den største udfordring i projektet viste sig at være at få adgang til samtlige lejligheder i opgangen - enten via udlevering af nøgler eller ved at få garanti for beboernes tilstedeværelse, når elektrikerne skulle udføre arbejdet (i et enkelt tilfælde blev det nødvendigt at tilkalde en låsesmed).

Stor tak til Louise, som har kontaktet leverandører, sørget for adgang og hundset med håndværkere.