Salg af øvre del af skralderum

Etableringen af lokalet i "øvre del" af skralderummet er fuldført

Ved status pr. 10-11-2003 er etableringen af det 'brugbare' lokale færdiggjort.

Kabler til de elektriske installationer er fremført skjult i væggene, der er lagt et flot, nyt trægulv, og lokalet er overalt blevet malet i lyse nuancer med blotlagte, lakerede loftbjælker. Der er desuden opsat en elegant indvendig trappe til stuen ovenfor.

Udover kontante fordele for ejerforeningen og nye muligheder i den aktuelle lejlighed har projektet også bidraget positivt til ejendommens arkitektoniske indtryk, idet portens store buede vindue belyst indefra giver fornemmelse af liv og dristig foretagsomhed.

Det renoverede skralderum under lokalet er blevet rigtig pænt, og kun minimale maler-reparationer udestår.

Det må her være på plads med en opfordring til skralderummets brugere :  Lad være med at overfylde affalds-containerne.   Lågene skal kunne lukkes !

Se fotoserien fra arbejdets udførelse eller check uskadelighedsattesten, som har givet bestyrelsen mulighed for at gennemføre handlen uden juridiske forviklinger.


Etablering af brugbart lokale i "øvre del" af skralderummet er næsten færdig

Ved status pr. 05-09-2003 udestår kun opsætning af nye lamper samt spartling og maling af loftet i skralderummet før projektet vurderes afsluttet fra Ejerforeningens synspunkt.

Thomas Sørensen har i løbet af august 2003 arbejdet hårdt med etableringen af et 'brugbart' lokale, og selvom skralderummet nu fremtræder noget lavloftet, fungerer det efter hensigten (og udsugningen er faktisk blevet bedre).

Det er bestyrelsens holdning, at skralderummets vægge og døre også skal males, så rummet kommer til at fremtræde pænt og velholdt. Udgifter til denne del af arbejdet betales af Gårdlauget, da renoveringen vil komme alle beboere i ejendomskomplekset til gode.


Renoveringen af skralderummet er i gang

Thomas Sørensen har i løbet af juli 2003 påbegyndt arbejdet med opdeling af skralderummet, så der kan etableres et brugbart kælderlokale for den ovenliggende lejlighed.

Thomas er i denne forbindelse stødt på en yderst solid støtte-konstruktion med 2 gange 4 jerndragere, som ligger i vejen for den planlagte trappe-nedgang.

For at undgå risiko for skader på ejendommen har Thomas bedt ingeniør Bo Jensen fra firmaet Jensen & Partner udarbejde statiske beregninger af belastningen, såfremt der fjernes Ún af disse jerndragere i hver side (hvormed der bliver plads til trappen).

Det fremgår af Bo Jensens rapport, at arbejdet kan gennemføres risikofrit, hvis de planlagte, nye stålprofiler opsættes før jerndragerne fjernes.


Salget af "den øvre del" af skralderummet er gennemført

Med udgangspunkt i ejerforeningens øvrige kontrakter har bestyrelsen udarbejdet en salgskontrakt vedr. "den øvre del" af skralderummet, som pr. 19-06-2003 er godkendt og underskrevet af ejerforeningen repræsenteret ved bestyrelsens medlemmer Michael Brun Halfter, Mikkel Veis Feld og Michael Wichmann Pedersen.

Henvendelser vedr. detaljer i kontrakten bedes rettet til køber, Thomas Sørensen og Lotte Østergaard.


Allerede på den ekstraordinære generalforsamling pr. 17-03-2003 stillede bestyrelsen forslag om salg af "den øvre del" af skralderummet. Forslaget kunne imidlertid ikke umiddelbart vedtages (selvom der var simpelt flertal via stemmer afgivet ved fuldmagt), idet der blev rejst tvivl om, hvorvidt en sådan handel kunne vedtages uden at være foreslået på en ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen har taget dette til efterretning, og har fremsat forslaget på den ordinære generalforsamling pr. 02-06-2003, hvor der viste sig meget betydeligt flertal for bestyrelsens anbefaling af salg.


Bestyrelsen har modtaget tilbud på køb af "den øvre del" af skralderummet

Sagen drejer sig om, at ejerne af lejligheden Krusågade 35, 1.tv (beliggende umiddelbart over skralderummet) ønsker at købe "den øverste del" af det underliggende rum, idet der vil kunne indrettes et brugbart kælderlokale for denne lejlighed, hvis der indsættes en etageadskillelse omkring midten af det pt. meget højloftede skralderum.

Se også projektets idegrundlag i henvendelsen fra Thomas Sørensen.

Bestyrelsen er meget positivt indstillet overfor projektet, men har foreløbig betinget sig en analyse af eventuelle juridiske konsekvenser af salget.

Projektet vil blive bragt til afstemning blandt ejerforeningens medlemmer på ekstraordinær generalforsamling, når disse forhold er afklaret.