Renovering af fælles vinduer i ejendommen

Udskiftning af vinduer på hoved- og bagtrapper

Projektet er fuldført tilfredsstillende med udgangen af januar 2003.

Den endelige faktura er betalt, og der foreligger en vedligeholdsvejledning for vinduerne.

Bestyrelsen takker entreprenør Ole Holm Præst for et vel udført arbejde, som er til glæde for alle ejendommens beboerere i det daglige.


Projektet er igangsat

Bestyrelsen har efter tilbudsrunde igangsat udskiftning af alle fælles vinduer i ejendommen.

Det er ikke vurderet relevant at forsøge at renovere de nuværende, knap 100 år gamle vinduer, da disse er i meget ringe stand, og da nye vinduer tilbyder langt bedre kvalitet til lavere pris.

Omkostningerne til projektets gennemførelse forventes finansieret via salg af ejerforeningens loftlokaler og vil således ikke belaste de enkelte ejere.

Entreprenørens retningslinier for arbejdets gennemførelse er beskrevet i detaljeret fagbeskrivelse suppleret med med anvisninger for opsætning af sålbænke i skiferplader.

De berørte vinduer er markeret på tegningerne nedenfor.

Bestyrelsen har pr. 04-11-2002 accepteret det bedste tilbud på projektet, og efter mindre justeringer i arbejdets omfang er endelig ordrebekræftelse sendt til entreprenøren, Ole Holm Præst I/S.

Bestyrelsen forventer at vinduerne vil være udskiftet senest ved udgangen af januar 2003.