Ombygning af rundkørsel ved Dybbølsbro til signalkryds

Detaljer om ombygningen af rundkørslen ved Dybbølsbro

28-07-2005

Ejerforeningen har pr. 18-07-2005 rettet henvendelse til Københavns Kommune vedrørende tegninger over den planlagte ombygning af rundkørslen. Der blev desuden forespurgt mulighed for etablering af hastigheds­begrænsende 'chikaner' på Ingerslevsgade.

Københavns Kommune har hurtigt og velvilligt besvaret de stillede spørgsmål, og har herunder fremsendt afmærkningsplan og belægningsplan for området.

Bestyrelsen takker medarbejderne i Vej & Park for den flotte indsats, som også omfatter link til Vesterbro Trafik- og Byrumsplan, hvor en publikation om emnet kan downloades / bestilles.   Se modtagne mails nedenfor.

19-07-2005 11:55 Svar på henvendelse
19-07-2005 12:15 Fremsendelse af tegninger
20-07-2005 13:10 Redegørelse vedr. hastighedsbegrænsningPressemeddelse 4. maj 2005     Københavns Kommune

24-05-2005

Mange mennesker er afhængige af den kollektive trafik, og det betyder meget i en travl hverdag, at vi kan komme hurtigt gennem byen med bus.

Bussen skal hurtigere frem
Ingerslevsgade fra Dybbølsbro til Tietgensgade udgør en af de strækninger, hvor der ønskes en bedre busfremkommelighed og er derfor et af de projekter, hvor HUR og Københavns Kommune har indgået et samarbejde om forbedringer.

Specielt har det vist sig efter åbning af Fisketorvet Shopping Center, at den eksisterende rundkørsel ved Ingerslevsgade/Dybbølsbro ikke kan afvikle trafikken tilfredsstillende med flere kødannelser til følge.

Signalreguleret kryds i stedet for rundkørsel
Samarbejdet mellem HUR og Københavns Kommune har resulteret i et projekt, hvor rundkørslen nedlægges og krydset ombygges til et signalreguleret kryds, hvilket forventes, at medføre en mere tilfredsstillende trafikafvikling på dette sted.

Ombygning af krydset omfatter et firbenet vejkryds med cykelstier i hver side i alle fire vejtilslutninger samt fodgængerfelter på tværs af alle fire vejgrene.

Skulpturen genopsættes
Den eksisterende skulptur i rundkørslens midterø er allerede nedtaget og vil blive genopsat ud for Dybbølsgade.

Kør forsigtigt
Anlægsarbejdet forventes udført i perioden fra ultimo maj 2005 til medio september 2005.

Vejene vil være åbne for trafik i hele perioden, men det kan være nødvendigt at køre ekstra forsigtigt. Vej & Park håber, at trafikanterne vil udvise hensyn overfor hinanden og vejarbejderne. Vej & Park håber også på forståelse for de gener som vejarbejdet uundgåeligt vil medføre i anlægsperioden, og at det færdige resultat bliver til glæde for alle.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Lars Christen Madsen, Telefon: 33 66 34 29, Mail: lcmad@btf.kk.dk