Gårdlauget Yrsaro

Gårdlauget har pr. 31-10-2010 etableret egen hjemmeside, se http://www.yrsaro.dk

02-12-2010
Ejerforeningen EF1386 er beliggende i en trekantet boligkarré afgrænset af Ingerslevsgade, Krusågade og Dybbølsgade.

Karréen, som omfatter omkring 9.500 m2 boligareal, er opdelt i fire selvstændige foreninger;  to andels-, en lejer-, og en ejerforening.

I forbindelse med Københavns Kommunes ambitiøse plan fra 1986 om byfornyelse af Vesterbro fik de fire foreninger i 1990 tilbudt gratis renovering af den fælles baggård. Eneste betingelse fra Kommunen var, at der blev etableret et demokratisk funderet Gårdlaug, som fremover skulle sikre baggårdens løbende vedligehold og renholdelse.

På baggrund af Kommunens renoveringsprojekt, som i alt kostede ca. 1.250 kkr, blev Gårdlauget Yrsaro stiftet i efteråret 1991.

På gårdlaugets stiftende generalforsamling blev de fire foreninger desuden enige om, at lade gårdlauget stå for renholdelse og fejning samt snerydning og saltning/grusning af alle fortove omkring karéen.
Der er foretaget opmåling af fortov udfor hver forening, så udgifterne kan fordeles forholdsmæssigt efter fortovenes længde.

Henvendelse til gårdlauget kan ske via mail til ejerforeningens bestyrelse, til ejerforeningens repræsentant i gårdlauget eller til formanden for gårdlauget.

Se også oversigterne over referater og nyheder fra Gårdlauget Yrsaro.