Gårdlauget Yrsaro  -  Nyheder

Gårdlauget har pr. 31-10-2010 etableret egen hjemmeside, se http://www.yrsaro.dk

02-12-2010
Nyt om vicevært og renholdelse af fortove

04-01-2010

Af forskellige årsager, herunder Københavns Kommunes beslutning om at overtage renholdelsen af karréens fortove, er Gårdlaugets vicevært, Charles Braagaard, blevet opsagt pr. 28-12-2009. Selvom kontrakten omfatter et opsigelsesvarsel på to måneder, stopper Charles med det samme. Gårdlaugets bestyrelse skal derfor snarest finde en afløser til renholdelse af gården og løbende "omrokering" af affaldscontainere.

Nedenfor er listet diverse information fra Københavns Kommune vedr. den nye renholdelsesordning  (ordnet efter dato).Information fra Københavns Kommune

16-06-2009

Københavns Kommune har pr. 09-06-2009 fremsendt brev om Partshøring om udvidelse af den kommunale renholdelsesordning.
Se også www.kk.dk/fortove


Et skift til kommunal renholdelse kan blive en kostbar affære for Gårdlauget, idet den årlige pris vil udgøre kr. 130,25 excl. moms pr. m2.

Af referatet fra år 2003 fremgår det, at Yrsaro's samlede antal vej-meter udgør 282 ... med en årlig total-pris for renholdelse på kr. 33.750,-

Med en gennemsnitlig fortovsbredde på 2 meter vil den foreslåede renholdelsesordning løbe op i næsten kr. 92.000,- incl. moms.

Det er klart, at tallet fra 2003 nok er i underkanten i forhold til de aktuelle omkostninger (det ville være fint med referater fra Gårdlauget), men der er næppe tale om så voldsom en stigning, som tilfældet bliver med Københavns Kommunes priser.

Formanden for EF1386 vil foreslå, at Gårdlauget fremsender fælles ønske om fritagelse fra ordningen til Københavns Kommune inden høringsfristens udløb mandag den 29. juni 2009.Ønske om renholdelse af gården

08-08-2007

En gruppe børn har på egen foranledning udfærdiget et opslag, hvori børnene beder de voksne om at hjælpe med at holde gården ren og pæn.

Visse (formentlig barnløse) hundeejere synes måske, at det er helt i orden, at Lille Vuffer bliver luftet i gården ... Men det er det ikke !

Hermed også en opfordring til alle voksne om at rydde op efter sig selv og sine børn.Opråb til beboerne vedrørende storskrald

27-11-2003

Efter beslutning på gårdlaugets bestyrelsesmøde pr. 27-11-2003 er der omdelt et opråb til samtlige beboere om korrekt håndtering af storskrald.