Overdragelse af affaldsrum

Projektet er afsluttet

På gårdlauget Yrsaro's ordinære generalforsamling pr. 13-04-2004 kunne gårdlaugets formand fremlægge dokumentation for, at alle beboere i de fire boligforeninger i ejendoms­komplekset har en tinglyst adgang til affaldsrummet.

Det kan derfor ikke komme på tale, at EF1386 overdrager affaldsrummet til gårdlauget.

Projektet er herefter skrinlagt.

Ejerforeningens repræsentanter i gårdlauget vil dog fortsat arbejde på en løsning af problemerne med overfyldte containere.


Bestyrelsen foreslår overdragelse af affaldsrum til gårdlauget Yrsaro

Som det nok vil være ejerforeningens beboere bekendt, er der hyppigt problemer med overfyldte affaldscontainere og andet svineri i affaldsrummet og i storskralderummet.

Under bestyrelsens vurdering af problemet er det foreslået, at både affaldsrum og storskralderum bør være fælles eje for alle brugere, idet der herved forventes et større medansvar for lokalernes tilstand.

P.t. benyttes affalds- og storskralderum af samtlige lejligheder i karréen, som repræsenteres via gårdlauget Yrsaro.

Da begge rum formelt set er ejet af EF1386, foreslår bestyrelsen, at disse overdrages til gårdlauget Yrsaro som "fælles eje", idet hver forening i karréen køber ejendomsret til lokalerne efter forholdsmæssig andel i gårdlauget.

Bestyrelsesmedlem Michael Wichmann Pedersen har formuleret en henvendelse herom, som via mail er sendt til gårdlaugets medlemmer.

Bestyrelsen forventer at få svar fra gårdlauget inden udgangen af februar 2004.