Salg af gangareal på Ingerslevsgade 108, 5.tv

Projektet er afsluttet

Sortex Aps v/ Preben Korsmann har pr. 18-08-2004 rettet henvendelse til Københavns Byret, Tinglysningsafdelingen, og har kort herefter modtaget kvittering for, at arealoverførslerne er godkendt og registreret i tingbogen.

Se også Københavns Kommunes fortegnelse over ejendommens lejligheder pr. 16-07-2004.


Projektet er gennemført

Status pr. 14-01-2004 viser, at salget af gangarealet er gennemført tilfredsstillende, og at der ikke er økonomiske udeståender mellem ejerforeningen og Sortex Aps /v Preben Korsmann.

Jævnfør brev pr. 11-12-2003 fra Sortex Aps til Københavns Kommune udestår der dog fortsat en endelig tinglysning af arealerne i den "nye" lejlighed på Ingerslevsgade 108, 5.tv.


Kontrakten er underskrevet

Bestyrelsen har pr. 12-12-2002 modtaget godkendt og underskrevet kontrakt fra Sortex Aps v/ Preben Korsmann vedrørende køb af gangarealet Ingerslevsgade 108, 5.tv.

Efter længerevarende forhandling er der hermed opnået enighed om salgssum og vilkår for overdragelse af fællesareal til Sortex Aps. Det er herunder aftalt, at det over gangarealet beliggende tørreloft indgår i handlen, og at Sortex Aps herefter frit kan disponere over dette som en del af den samlede lejlighed.

Kontrakten vil blive tinglyst på ejerlejlighed nr. 21, men vil ikke blive publiceret via dette medie uden godkendelse fra Sortex Aps.

Bestyrelsen vil betragte sagen afsluttet ved overførsel af salgssummen til ejerforeningens konto.


Forslag om overdragelse af fællesareal

Firmaet Sortex Aps v/ Preben Korsmann, som ejer de fire klubværelser på Ingerslevsgade 5.tv, har på generalforsamlingen pr. 06-03-2002 anmodet ejerforeningen om at købe det fælles gangareal, ialt ca. 15 m2.

Generalforsamlingen kunne ikke imødekomme denne anmodning, da tilbudsprisen blev vurderet for lav.

Et udvalg med repræsentation fra bestyrelsen fortsætter forhandling om salget.