Om ejendommen

Oversigt over "vigtige papirer"

05-10-2007

Bestyrelsen har besluttet, at hjemmesiden skal udvides med en samlet oversigt over "vigtige papirer".

I første omgang indeholder dette emne primært forsikrings- og tingbogs-oplysninger, men der vil løbende blive foretaget opdateringer.

Se ejerforeningens Husorden eller læs om ejerforeningens medlemskab af gårdlauget Yrsaro.

Se ejendommens lovpligtige energimærkningsrapport pr. 27-04-2007  (se evt. også indlæg om regler for energimærkning).

19-02-2013

Hjemmesiden er pr. 30-08-2009 udvidet med en oversigt over månedsregnskaber og energiforbrug, som løbende holdes opdateret.

01-10-2012

Vis diverse Information fra Kommunen pr. 22-06-2012 i selvstændigt vindue.


Energiforbrug

30-01-2012

Ejendommens forbrugsmålere aflæses jævnligt, og data indrapporteres i EnergyKey systemet, hvortil beboerne har læseadgang.

Se også oversigten over måleraflæsninger samt beskrivelsen af projektet Etablering af fjernvarme i ejendommen.


Kabel-TV

30-01-2012

Som udgangspunkt har alle lejligheder "grundpakken" fra YouSee, som opkræves fælles via ejerforeningsbidraget.
Adskillige lejligheder har dog tilkøbt ekstra kanaler, som opkræves individuelt.

Se Nyhedsbrev og Info fra YouSee pr. 30-01-2012.

Se brev pr. 28-09-2010 fra YouSee vedr. Ændringer i tv-pakkerne og nye priser 1. januar 2011.
Se brev pr. 28-09-2009 fra YouSee vedr. Ændringer i tv-pakkerne og nye priser 1. januar 2010.


Forsikring

22-07-2011
Udskrifter fra tingbogen

05-10-2007

Nedenfor er listet en række udskrifter fra ejendommens blad i tingbogen hos Københavns Byret, Tinglysnings­afdelingen.
Oplysningerne stammer fra Københavns Kommune, Bygge- og Teknikforvaltningen, Byggeri og Bolig.

28-10-2004 Fortegnelse over lejligheder i ejendommen
07-09-2004 Fortegnelse over lejligheder i ejendommen
07-09-2004 Oversigtskort over lejligheder i ejendommen
07-09-2004 Dokumentationskrav ved ændring af ejendomsoplysninger
02-09-2004 Uskadelighedsattest vedr. lejlighed nr. 25
16-07-2004 Fortegnelse over lejligheder i ejendommen
27-11-2003 Fortegnelse over lejligheder i ejendommen
20-11-2003 Ibrugtagningstilladelse vedr. lejlighed nr. 31 og 32
11-09-2003 Uskadelighedsattest vedr. lejlighed nr. 3


Hjemmesiden - "How it all began"

05-10-2007

Etableringen af ejerforeningens hjemmeside blev besluttet på bestyrelsesmøde pr. 11-12-2001.

Efter gennemgang på bestyrelsesmøde pr. 09-02-2002, blev projektet præsenteret på general­forsamlingen pr. 06-03-2002.

Kort efter generalforsamlingen blev der fremsendt et orienterende brev til ejerforeningens medlemmer.

Den oprindelige mulighed for privat e-mail via ejerforeningens domæne er senere sløjfet, da alle interesserede medlemmer i forvejen havde e-mail adresser andre steder (via HotMail eller Internet leverandør).

Hjemmesidens udvikling gennem tiden kan i øvrigt følges via den detaljerede ændringsoversigt.


Hjemmesiden - Statistik

05-10-2007

Efter flytningen til hosting-firmaet B-one pr. december 2003 er der skabt mulighed for udtræk af summarisk statistik over hjemmesidens anvendelse.