Grundforstærkning og udskiftning af tag

Pilotering og nyt tag

Projektet er forlængst gennemført tilfredsstillende (færdiggjort i 1991).

Det er lykkedes bestyrelsen af finde nogle gamle dokumenter fra projektet, som samlet set løb op i mere end en million kroner :


I forbindelse med projektet blev det konstateret, at undergrunden bl.a består af deponeringer fra et forlængst nedlagt gasværk på Gasværksvej. Disse deponeringer indeholder uheldigvis en række giftige tjærestoffer, hvorfor ejendommens undergrund er registreret som giftgrund på Vidensniveau 2.