Udskiftning af låse og nøgler til ejendommens hoveddøre

Projektet er gennemført indenfor budgetterede omkostninger

Alle låse i ejerforeningens yderdøre er pr. 28-07-2004 blevet erstattet med nye låse af bedre kvalitet.

Desuden har alle beboere og relevante virksomheder / leverandører i god tid fået tilsendt et sæt nye nøgler.

Da de nye nøgler ikke kan kopieres (og da udlevering registreres), er det bestyrelsens vurdering, at projektet giver forbedret sikring mod uvedkommendes adgang til ejendommen - og dermed større tryghed for beboerne.Låsene bliver skiftet den 28. juli 2004

Thomas Sørensen har sendt et brev vedlagt plan over låsenes placering til en række virksomheder / leverandører.

Der er desuden udarbejdet en bestillingsliste over nøgler til ejendommen.

Det er firmaet Dahlberg Låseservice, som varetager udskiftningen af låsene.Projektet er igangsat

Pr. 22-06-2004 har ejerforeningens medlemmer fået tilsendt en orienterende skrivelse med mulighed for bestilling af ekstra nøgler udover de tre styk, der som udgangspunkt tildeles hver lejlighed.

Ejerforeningens formand, Thomas Sørensen, har desuden sendt e-mails til en lang række virksomheder vedr. disses eventuelle krav om nøgler til ejendommen. Det drejer sig selvfølgelig primært om budbragte aviser og blade samt ejerforeningens faste samarbejds­partnere ved rengøring mv.

Thomas Sørensen forventer at låsene vil blive udskiftet inden udgangen af juli måned 2004.Projektet gennemføres snarest

På bestyrelsesmøde pr. 05-11-2003 blev det besluttet at igangsætte udskiftningen af låse og nøgler til ejendommens hoveddøre.

I første omgang vil bestyrelsen sikre sig et overblik over alle 'interessenter' i sagen.

Det drejer sig selvfølgelig primært om beboerne, men også Post Danmark og diverse budbragte aviser vil optræde på listen.

Det skal også afklares i hvilket omfang beboerne ønsker ekstra kopier af nøglerne (som ikke umiddelbart vil kunne kopieres i den lokale nøglebar).Udskiftning af låse og nøgler

Projektet forventes gennemført snarest, se også punkt 4.3.3 i indkaldelsen til generalforsamling pr. 02-06-2003.

Hver enkelt lejlighed vil modtage tre nøgler til de nye låse, idet eventuelle ekstra nøgler vil kunne rekvireres ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

Prisen for ekstra nøgler vil være kr. 75,-/stk.

Nærmere detaljer følger ved opdatering af www.EF1386.dk