Etablering af omfangsdræn og sikring af fuldt dækkende forsikring

Se oversigt pr. 11-02-2005 over dokumenter i projektet eller tag et kig på billedserien fra arbejdet.

Projektet er gennemført tilfredsstillende

Ved status pr. 25. maj 2003 er omfangsdrænet færdigt og fungerende.

Arbejdet er udført til bestyrelsens tilfredshed, og der uderstår pt. kun gennemgang af kvalitetssikringsmateriale og afklaring af ubetydelige detaljer i økonomisk mellemværende med entreprenøren TKA.

Bestyrelsens professionelle rådgiver på projektet, Kurt Nicolaisen, har sendt anmodning om opgradering og fjernelse af forbehold til forsikringsmægleren Aon Danmark, da ejendommen nu er i langt bedre stand end tidligere.

Vis billedet i stort format i selvstændigt vindue Projektet vedr. renovering af underfacaden er også næsten helt færdig, så samlet set fremstår ejendommen nu flot og velholdt.


For at sætte kronen på værket, har bestyrelsen ofret nogle timers hårdt havearbejde på at plante Efeu og Clematis i alle ni bede langs facaden.

Vi glæder os til se planterne klatre op ad de monterede stål-espalierer i løbet af de kommende uger og håber, at beboerne vil bidrage til at holde bedene rene og pæne.


Planterne er indkøbt hos Bo Grønt i København.Projektet er næsten helt færdigt

Status pr. 14. april 2003 viser, at projektet er meget tæt ved at være helt færdigt, og fortovet på Ingerslevsgade er igen blevet 'gangbart' - oven i købet med helt nye fliser.

Endelig afleveringsforretning på projektet forventes afholdt inden 1. maj 2003.

For at sikre en pæn og velholdt facade har bestyrelsen besluttet at igangsætte et nyt projekt; Renovering af underfacade mod gaden.Projektet nærmer sig afslutningen

En kort status pr. 1. marts 2003 viser, at projektet er omkring 3/4 færdigt, idet der kun mangler omfangsdræn de sidste 10-15 meter langs Ingerslevsgade.Håndværkerne er i gang med arbejdet

Projektet er igangsat ultimo november 2002 og efter Jule- og Nytårsferie er der nu igen fuld aktivitet på gravearbejdet.

Bestyrelsen har bedt entreprenøren TKA om at starte med facaderne mod gården, men allerede i januar 2003 forventes arbejdet også at omfatte Ingerslevsgade og Krusågade.Projekt "Omfangsdræn" er vedtaget på generalforsamling

Bestyrelsen har efter kompetent rådgivning valgt at anbefale "omfangsdræn" som løsning på fugtproblemerne i den dybe kælder.

Projektet indebærer, at der langs ejendommens facader - både mod gade og gård - skal graves en rende, hvori der nedlægges et drænrør, som skal lede nedsivende regnvand til nærmeste kloak. Specielt mod Ingerslevsgade ligger ejendommens fundament meget dybt, op til 3,5 meter under terræn.

Bestyrelsen skal i denne forbindelse specielt advare beboere med mindre børn om at udvise størst mulig varsomhed under arbejdets udførelse !Bestyrelsen arbejder på at få en fuldt dækkende forsikring mod svamp i ejendommen

Det har desværre vist sig, at ejendommens forsikring indeholder et forbehold mod svamp, hvilket kan få katastrofale følger for ejerforeningen, hvis en svampeskade skulle forekomme. Omkostninger til renovering på flere millioner kroner er ikke urealistisk, hvis der konstateres hussvamp i ejendommens konstruktioner.

Den umiddelbart største hindring for en fuldt dækkende forsikring er problemet med fugt i den dybe kælder, hvorfor bestyrelsen har iværksat en række aktiviteter til udbedring af problemet :

Det samlede projekt forventes at ville koste mellem kr. 200.000,- og kr. 800.000,- afhængig af den valgte løsning.

Når de krævede fælles istandsættelser er færdige, vil bestyrelsen kunne skærpe tonen overfor individuelle ejerlejligheder, hvis mangler i disse forhindrer den fælles forsikring.