Renovering af underfacade mod gaden


Ved status pr. 13-06-2003 udestår kun maling af port og hoveddøre

Malerbehandlingen af selve underfacaden er udført tilfredsstillende, men der er plettet så meget på porten til skralderummet og på de to hoveddøre, at bestyrelsen har forlangt, at TKA sørger for maling af disse uden ekstra beregning.

TKA har accepteret dette krav, og pt. er porten allerede malet (dog ikke i den bestilte nuance, RAL 6009).

Bestyrelsen har valgt at tilbageholde en del af betalingen indtil alt malerarbejdet er udført tilfredsstillende, se oversigten over faktura.


Projektet er delvist færdig ved udgangen af april måned 2003

Både murere og malere har været i fuld gang siden påske, og bestyrelsen har allerede godkendt den første regning på arbejdet, se oversigten over faktura.

Foreløbig er selve underfacaden blevet repareret for revner, pudset og malet 2 gange.
Der udestår fortsat maling af de skifergrå sokler.

Bestyrelsen har pr. 28-04-2003 modtaget et tilbud på "anti-graffiti" behandling af underfacaden på kr. 13.400,- excl. moms.

Bestyrelsen ønsker ikke at acceptere dette tilbud.

Dels forekommer det ganske dyrt for en simpel voks-behandling og dels fritager det ikke bestyrelsen / viceværten for et betydeligt manuelt arbejde i forbindelse med fjernelse af hærværket.

Indtil videre foretrækker bestyrelsen derfor at fortsætte den hidtige forretningsgang, hvor graffiti fjernes / overmales hurtigst mulig efter opdagelse.


Nyt projekt igangsættes snarest

Bestyrelsen har på møde pr. 05-04-2003 besluttet at igangsætte et nyt projekt vedr. renovering af ejendommens underfacade mod gaden.

Projektet igangsættes i direkte forlængelse af projektet Omfangsdræn med det formål, at få ejendommen til at fremstå pæn og velholdt.

Bestyrelsen har accepteret et tilbud fra entreprenøren TKA Entreprise på kr. 61.350,- excl. moms.

Bestyrelsesmedlem Thomas Sørensen har udarbejdet fagbeskrivelse for projektet, som forventes påbegyndt senest i maj måned 2003.

Bestyrelsen vil i øvrigt gerne henvise til følgende ERFA blade om sagen :Oversigt over faktura vedr. projektet