Etablering af pulterrum i dyb kælder

Fordeling af pulterrum

Som følge af salget af loftlokalet Krusågade 35, 5. sal, har det pr. 29-11-2003 været nødvendigt at foretage en mindre justering af planen over pulterrum i den dybe kælder.


Etablering af pulterrum

Projektet er færdigt, og der er udsendt meddelelse herom til alle ejerlejlighedsejere.

Pulterrummene er etableret af entreprenør Ole Holm Præst efter bestyrelsens accept af bedste tilbud på opgaven.
Tegninger og øvrigt udbudsmateriale er udarbejdet af bestyrelsesmedlem Thomas Sørensen.


Fordelingen af de enkelte pulterrum er sket ved uvildig lodtrækning, og hver lejlighed har fået tilsendt to nøgler til relevant pulterrum.

Hvis enkelte ejerlejlighedsejere indbyrdes kan blive enige om at bytte pulterrum, kan dette ske efter skriftlig henvendelse til bestyrelsen, idet den samlede oversigt over fordelingen skal holdes ajourført.


Alle effekter i ældre pulterrum på ejendommens 5. sal skal være flyttet til nye pulterrum i dyb kælder senest 15. januar 2003.

Hvis denne frist ikke overholdes, vil eventuelle efterladte effekter tilfalde køber af loftlokalet Krusågade 35, 5. sal.
Ejendommens beboere er desuden orienteret herom ved opslag i hovedtrapperne.


Bestyrelsen imødeser gerne initiativ til afsluttende oprydning i dyb kælder fra ejerforeningens udvalg til gennemførelse af fællesarbejder i ejendommen.