Renovering af dørtelefoner

Opdatering af navneskilte

16-06-2009

Bestyrelsen har -via opslag på hovedtrapperne- bedt beboerne specificere ønsket navn på dørtelefonen.

Resultatet af beboernes ønsker om navnemærkater i Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108 er trykt på transparent Dymo-tape.

Firmaet Well-El har stået for udskiftning af mærkater og rengøring af dørtelefonerne.


Projektet er gennemført

25-08-2005

Dørtelefonerne ved hoveddørene er blevet udskiftet med nye.

Desuden er alle adresse-mærkater blevet udskiftet og er nu placeret under trykknappernes dækglas, så mærkaterne ikke bliver direkte berørt (og dermed tilsmudsede), når knapperne aktiveres.

Alt i alt virker dørtelefonerne rigtig pæne, og de vil forhåbentlig fungere upåklageligt i mange år fremover.


Udskiftning af "tryk" på gaden

13-07-2005

Dørtelefonerne ved hoveddørene har været mere elle mindre fejlbehæftede efter færdiggørelsen af projektet Renovering af ejendommens øvre facader.

Problemet blev bl.a. bemærket på ejerforeningens generalforsamling pr. 29-06-2005, og bestyrelsen har efterfølgende bedt firmaet Well-El om at reparere anlæggene, hvilket vil ske i løbet af uge 28/29 2005.

Årsagen til den lidt forsinkede reparation skyldes, at den aktuelle dørtelefon-model ikke længere findes på markedet, og, at det derfor har været nødvendigt at fremskaffe reservedele direkte fra fabrikken i Italien.