Vejledning til hjemmesiden

Navigation og info.  Tryk F11 for skift mellem vindue og fuld skærm

Benyt den sædvanlige "Internet-metode" til at navigere rundt på EF1386 :   Klik med musen !

Hjemmesiden er opbygget af en række statiske HTML sider, som er indbyrdes forbundet via hyperlinks, så der er hverken specielle finurligheder eller irriterende reklamer !

1.  Hjemmesiden er optimeret til en skærmopløsning på 1024 x 768
2.  Ejerforeningens logo  i øverste venstre hjørne skifter direkte til forsiden
3.  De fleste links viser en vejledende PopUp  tekst, når markøren placeres over linket
4.  Datoen for opdatering  i nederste højre hjørne viser en oversigt over seneste ændringer
5.  Alle fremhævede links indenfor domænet EF1386.dk  bevirker direkte skift til den ønskede side
6.  Alle eksterne  links vises i selvstændige vinduer, som umiddelbart kan lukkes, hvis de ikke er interessante
7.  De fleste billeder på hjemmesiden har hyperlink til en version i større format, som vises i selvstændigt vindue

Fortsæt med (eller stig på) en Guided Tour  for gæster og andre interesserede.

Check nyhedsbrevet, hvis du er interesseret i hjemmesidens udvikling.


E-mail

Til hver lejlighed er der oprettet en mail-box hos firmaet B-one, som står for driften af ejerforeningens hjemmeside.

Disse mail-box'e kan benyttes på to måder :

Beboere, som ønsker at anvende lejlighedens mail-box på den ene aller anden måde, bedes rette henvendelse til hjemmesidens redaktør, Michael Brun Halfter, for at få udleveret password eller meddele alternativ mail-adresse.Hints

Seneste version

Hvis du ikke kan se effekten af en ændring beskrevet i ændringsoversigten, kan dette skyldes, at den pågældende side ikke er hentet på Internet, men blot ligger i cache  på PC'en.

Tryk på F5 eller klik på ikonet Opdater for at hente seneste udgave, når du står på den aktuelle side.
Du bør evt. checke, at din browsers indstillinger er sat korrekt, så programmet automatisk undersøger, om der er nyere versioner af det aktuelle HTML dokument.

Print

For at udskrive en side fra www.EF1386.dk  skal du almindeligvis bare trykke på browserens printer-ikon eller vælge menuen Filer/Udskriv.

Du skal imidlertid være opmærksom på, at udskrivningsindstillingen (som fås via menuen Filer/Udskriv) skal stå på Kun de markerede rammer  i gruppen Udskriv rammer.  Hvis denne indstilling er sat til Som på skærmen  bliver baggrundsfarven også printet, hvilket forringer læseligheden og koster en masse blæk !