Opdateringer af hjemmesiden www.EF1386.dk


03-04-2016
Oversigten over Referater er opdateret
29-05-2015
Ny bestyrelse valgt på generalforsamlingen den 24. marts 2015
Der er desuden foretaget en række mindre opdateringer af hjemmesiden
11-07-2012
Nyt fra Kommunen og Kontrolmanual for Varmemålere fra Ista
24-04-2012
Oversigten over Referater er opdateret
30-01-2012
  Diverse mindre opdateringer, se specielt Om ejendommen.
09-05-2011
Oversigten over Referater er opdateret
14-02-2011
  Opslag om brandslukningsudstyr og Facebook
13-02-2011
1 Der er faldet en tagsten ned fra taget i Krusågde
10-02-2011
1 Oversigten over Referater er opdateret (se Bestyrelsesmøder)
2 Oversigten over månedsregnskaber er opdateret
13-12-2010
1 Oversigten over Referater er opdateret (se Bestyrelsesmøder)
2 Oversigten over månedsregnskaber er opdateret
02-12-2010
1 Oversigten over Referater er opdateret
2 Gårdlauget har pr. 31-10-2010 etableret egen hjemmeside, se http://www.yrsaro.dk
30-09-2010
1 Oversigten over Referater er opdateret
2 Information fra YouSee om nye kanaler og ændrede priser
12-07-2010
1 Oversigten over Referater er opdateret  (gælder Generalforsamlinger, Bestyrelsesmøder og Gårdlaug)
2 Oversigten over månedsregnskaber er opdateret
3 Nyt om projektet Etablering af postkasseanlæg
18-05-2010
1 Oversigten over månedsregnskaber er opdateret
2 Teknik- og forbrugstjek af fjernvarmeanlægget
04-05-2010
1 Oversigten over Referater er opdateret
09-02-2010
1 Oversigten over Projekter er opdateret med flere nye projekter og opdaterede beskrivelser
2 Oversigten over Referater er opdateret med referater fra flere bestyrelsesmøder
11-09-2009
1 Nyt om projektet Etablering af postkasseanlæg
02-09-2009
1 Månedsregnskaber opdateret
2 Nyt om projektet Etablering af postkasseanlæg
31-08-2009
1 Oversigten over Referater er opdateret (bestyrelsesmøde)
2 Ny oversigt over månedsregnskaber under punktet Om ejendommen
16-06-2009
1 Brev fra Københavns Kommune om Partshøring om udvidelse af den kommunale renholdelsesordning
29-05-2009
1 Info om projektet Etablering af postkasseanlæg
25-05-2009
1 Oversigten over Referater er opdateret (generalforsamling og bestyrelsesmøde)
2 Oversigten over Beboere er fjernet / deaktiveret
3 Info om projektet Fælles adgang til Internet
11-09-2008
1 Oversigten over Referater er opdateret (bestyrelsesmøde)
13-06-2008
1 Oversigten over Referater er opdateret (generalforsamling)
29-05-2007
1 Oversigten over Referater er opdateret
04-04-2007
1 Oversigten over Referater er opdateret
10-06-2006
1 Oversigten over Referater er opdateret
2 Info om projektet Fælles adgang til Internet
13-04-2006
1 Oversigten over Referater er opdateret
2 Info om projektet Forbedret trappevask
3 Info om projektet Salg af cykelkælder i Ingerslevsgade
08-12-2005
1 Oversigten over Referater er opdateret
2 Oversigten over Projekter er opdateret
2.1   Info om projektet Forbedret trappevask
2.2   Info om projektet Fælles adgang til Internet
2.3   Nyt projekt: Salg af cykelkælder i Ingerslevsgade
2.4   Projektet Udskiftning af lamper over hoveddøre er færdigt
11-10-2005
1 Nyt projekt: Udskiftning af lamper over hoveddøre
2 Projektet Montering af automatisk døråbner er færdigt
3 Projektet Renovering af ejendommens øvre facader er færdigt
4 Referat fra møde i ejerforeningens bestyrelse pr. 06-09-2005
25-08-2005
1 Ny projekt: Montering af automatisk døråbner
2 Projektet Renovering af dørtelefoner er færdigt
31-07-2005
1 Referat og bilag fra ejerforeningens ordinære generalforsamling pr. 29-06-2005
2 Nyt om ombygningen af rundkørslen ved Dybbølsbro
3 Oversigten over Projekter er opdateret
3.1   Nyt projekt: Renovering af dørtelefoner
3.2   Info om projektet Forbedret trappevask
4 Info om Legionella under projektet Etablering af fjernvarme
5 Bestyrelsen har modtaget brev vedr. afpropning af tagvandsbrød
20-06-2005
1 Projektet Renovering af ejendommens øvre facader er færdigt
2 'Beboer-projektet' vedr. Opsætning af altaner er færdigt
3 Beboer-listen er opdateret
24-05-2005
1 En masse nye informationer vedr. Renovering af ejendommens øvre facader
2 Pressemeddelelse vedr. ombygning af rundkørsel ved Dybbølsbro
10-04-2005
1 Nyt om projektet Fælles adgang til Internet
2 Yderligere informationer vedr. Renovering af ejendommens øvre facader
03-04-2005
1 Nyt om projektet Renovering af ejendommens øvre facader
2 Nyt om 'beboer-projektet' vedr. Opsætning af altaner
06-03-2005
1 Oversigten over Referater er opdateret
2 Oversigten over Projekter er opdateret
2.1   Nyt om projektet Renovering af ejendommens øvre facader
2.2   Nyt om 'beboer-projektet' vedr. Opsætning af altaner
3 Beboer-listen er opdateret, se også oversigten over Nyhedsbreve
4 Forsiden har fået -pralende- rulletekster om ejerforeningens projekter
08-02-2005
1 Nyt om projektet Renovering af ejendommens øvre facader
Se også indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling om projektet
14-11-2004
1 Beboerlisten er opdateret
2 Nyt 'beboer-projekt' vedr. Opsætning af altaner
3 Kun malerbehandling udestår ved Renovering af ejendommens hoveddøre
12-10-2004
1 Generelt om projekterne
1.1   Nyt projekt: Renovering af ejendommens hoveddøre
1.2   Projektet Fælles adgang til Internet  er gennemført
1.3   Projektet Udskiftning af låse og nøgler  er gennemført
1.4   Projektet Salg af gangareal på Ingerslevsgade 108, 5.tv  er afsluttet
2 Opdatering af oplysningerne under emnet 'Om ejendommen'
2.1   Ny, samlet oversigt over udskrifter fra tingbogen
2.2   Summarisk statistik over hjemmesidens anvendelse
3 Beboerlisten er opdateret
Klik på ikonet øverst til højre Et nyt ikon øverst til højre kan navigere ét niveau op
27-06-2004
1 Nyt om projekterne
1.1   Fælles adgang til Internet
1.2   Udskiftning af låse og nøgler
2 Revideret forside
2.1   Nyt emne med forsikringspapirer etc.
18-06-2004
1 Oversigt over referater opdateret
1.1   Referat fra bestyrelsesmøde pr. 14-06-2004
2 Nyt om lokalområdet
2.1   Copencabana, Københavns Havnebad ved Fisketorvet
07-05-2004
1 Oversigt over referater opdateret
1.1   Indkaldelse, referat og bilag fra ordinær generalforsamling 2004
2 Oversigt over projekter opdateret
2.1   Nyt om projektet "Forbedret trappevask"
2.2   Nyt om projektet "Overdragelse af affaldsrum"
2.3   Nyt om projektet "Salg af loftlokalet Krusågade 35, 5. sal"
18-02-2004
1 Oversigt over referater opdateret
2 Nyt projekt: "Forbedret trappevask"
3 Nyt projekt: "Overdragelse af affaldsrum"
4 Opdatering af projektet "Renovering af ejendommens øvre facader"
5 Opdateret plan over den tidligere erhvervslejlighed, Krusågade 35, kld.tv
18-01-2004
1 Tip vedr. reparation af defekt radiator
2 Referat fra bestyrelsesmøde pr. 07-01-2004
3 Avisartikel om Yrsa Ro bragt i Berlingske Tidende
4 Nyt om projekterne
4.1   Nyt om tinglysning af lejlighederne på 5. sal i Krusågade 35
4.2   Nyt om tinglysning af salget af gangarealet Ingerslevsgade 108, 5.tv
4.3   Ny billedserie af den næsten helt færdige lejlighed; Krusågade 35, kld.tv
4.4   Bestyrelsen indhenter tilbud på renovering af ejendommens øvre facader
5 Nyt og mere overskueligt layout på listen over Beboere i ejerforeningen
Prøv at klikke gentagne gange på dette ikon på oversigten Navigations-vinduet "Oversigt" er udvidet og forbedret
Klik på ikonet i øverste højre hjørne Et nyt ikon øverst til højre kan kopiere link til aktuel side
03-01-2004
1 Nyt navigations-vindue via punktet "Oversigt" i øverste højre hjørne
2 Artikler fra aviserne er samlet på fælles oversigt under Geografi
3 Flere billedserier under projektet Salg af Krusågade 35, kld.tv
4 Ejerforeningen har skiftet 'server hosting' fra Azero til B-one
I denne forbindelse er vejledningen til privat mail for hver lejlighed fjernet,
selvom det er fortsat muligt at benytte mail-bokse tilknyttet lejlighederne.
Kontakt venligst hjemmesidens redaktør, hvis en mail-boks ønskes ibrugtaget
.
30-11-2003
1 Opdateret plan over pulterrum i kælderen
2 Fugtskade i Krusågade 35, kld.tv, er udbedret
24-11-2003
1 Beboerliste opdateret
2 Referater opdateret
3 Geografi opdateret
3.1   EF1386 er medlem af gårdlauget Yrsaro
4 Nyt om projekterne
4.1   Byggemodning og salg af erhvervslejligheden Krusågade 35, kld.tv
4.2   Salg af loftlokalet Krusågade 35, 5. sal
4.3   Renovering af ejendommens hovedtrapper
4.4   Udskiftning af låse og nøgler til ejendommens hoveddøre
4.5   Etablering af fjernvarme i ejendommen

14-10-2003 Artikel fra JP vedr. placeringen af Rigsarkivet på DSB's areal på Vesterbro.
Artikel fra ErhvervsBladet om skattemæssige aspekter ved salg af fællesareal.
Generel forbedring; alle sider på site't kan nu tilgås via direkte links.

07-09-2003 Samlet oversigt over alle fotoserier fra ejerforeningens projekter.
Nyt om salget af "den øvre del" af skralderummet.
Nyt om salget af tørreloftet over Ingerslevsgade 108, 5.th.
Nyt om salget af erhvervslejligheden Krusågade 35, kld.tv.

24-07-2003 Nyt om salget af loftlokalet Krusågade 35, 5. sal.
Nyt om salget af "den øvre del" af skralderummet.
Nyt om salget af erhvervslejligheden Krusågade 35, kld.tv.
Fjernvarmeanlæggets drift dokumenteres i service-rapporter.
Beboerliste og mail-modtagere opdateret med seneste informationer.

29-06-2003 Nye referater fra generalforsamling og bestyrelsesmøder.
Nyt om projektet vedr. renovering af underfacade.
Nyt om salget af erhvervslejligheden Krusågade 35, kld.tv.
Nyt om salget af loftlokalet Krusågade 35, 5. sal  (incl. foto-serier).
Nyt om salget af "den øvre del" af skralderummet.
Beboerliste og kontaktpersoner opdateret med seneste informationer.

29-05-2003 Nyt haste-projekt vedr. Reparation af murværk over porten til skraldesrummet

26-05-2003 Projektet vedr. Etablering af omfangsdræn er færdigt
Nyt projekt vedr. Renovering af ejendommens hovedtrapper

18-05-2003 Nyt projekt vedr. Fælles adgang til Internet
Seneste info om salget af Krusågade 35, 5. sal
Generalforsamlingsreferater og -indkaldelser opdateret under Referater

14-04-2003 Seneste referat fra bestyrelsesmøde
Nyt projekt vedr. renovering af underfacade mod gaden
Undergrunden er registreret som giftgrund, se beskrivelse
Nye referater fra byggemøder vedr. projektet Omfangsdræn
Flere billeder fra arbejdet under projekt Omfangsdræn

12-03-2003 Mulighed for søgning på hjemmesiden
Flere dokumenter under Projekter og Referater

27-02-2003 Betydeligt flere dokumenter under Projekter
Nyt projekt, Salg af "den øvre del" af skralderummet
Layout generelt justeret (skrifttype og baggrundsfarve)
Lokalrådets projekt Lagunen omtalt under emnet Geografi

23-01-2003 Mindre justering af oplysninger under Beboere
Salg af ervervslejligheden Krusågade 35, kld.tv, tilføjet under Projekter
Automatisk orientering via mail ved opdatering af ejerforeningens hjemmeside

12-01-2003 Betydelige ændringer under emnet Projekter
Tilføjelse af en lang række tegninger/dokumenter i PDF format

05-01-2003 Diverse mindre justeringer af indhold og formuleringer

11-10-2002 Mindre justering af oplysninger under Beboere
Tilføjelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling
Tilføjelse af tegninger af loftlokalet under Projekter

08-08-2002 Mindre justering af oplysninger under Beboere
Generel tilpasning til skærmopløsning 1024 x 768
Tilføjet  Guided Tour  via kort, beskrivelser og billeder

15-07-2002 Beskrivelse af opkald til mail systemet tilføjet under Vejledning

13-07-2002 PopUp tekster tilføjet på de fleste links
Diverse mindre justeringer af oplysningerne under Projekter

11-07-2002 Mindre opdatering af oplysningerne under Beboere
Tilføjet billeder af beplantning ved hoveddøre under Geografi

08-07-2002 Generel beskrivelse af navigation på hjemmesiden tilføjet under Vejledning
Firmaet Spar2 og liste over håndværkere tilføjet under Links
Seneste referat fra bestyrelsesmøde tilføjet under Referater
Mødeoplæg og referat tilføjet under Projekter, Krg.35 kld.
Mindre justering af hjemmesidens generelle layout
To billeder af baggården tilføjet under Geografi

26-06-2002 Nye links i kortserien under Geografi

10-06-2002 Referater i DOC format erstattet med PDF

02-06-2002 Diverse ændringer jvf. bestyrelsesmøde pr. 29-05-2002
Oplæg til Husorden tilføjet under Geografi
Salg af gangareal, Ingerslevsgade 5.tv, tilføjet under Projekter

27-05-2002 Geografi udvidet med beskrivelser af områdets og ejendommens histore

25-05-2002 Referater opdateret med bestyrelsesmøder i Word format
Projekter omfatter salg af 5. sal i ejendommen incl. artikel fra JP

23-05-2002 Tilføjet tegninger under Projekter, kælderlejligheden.
Flere nye links under Geografi, kortserien

20-05-2002 Opdateringsdato i bundlinie, position SE, viser Historik

19-05-2002 Geografi opdateret med "klikbar" kortserie

18-05-2002 Links opdateret med ref. til Vedtægter og Tillæg

15-05-2002 Links opdateret med ref. til Lov og Normalvedtægt

02-05-2002 Logo i toplinie, position NW, skifter til Home

01-05-2002 Dogme-siden hårdt ramt af frames, ændringer i indhold og layout

15-04-2002 Referater fra generalforsamlinger offentliggjort i .PDF format

01-04-2002 Beboerliste færdig, ændringer i indhold og generelt layout

01-03-2002 Første version af hjemmesiden offentliggjort på Internet

Eventuelle bemærkninger, ris eller ros kan stiles til hjemmesidens redaktør, Michael Brun Halfter.