Akut vandskade i dyb kælder

Vandrøret er repareret

02-02-2010

Tirsdag den 2. februar 2010 kl. 12:55 opdagede en beboer, at en stor del af gulvet i dyb kælder var oversvømmet og, at der fossede vand ind i hans kælderrum fra en rørføring i muren mod gaden.

Ejerforeningens formand blev kontaktet om sagen, og efter en hurtig besigtelse af problemet blev der ringet til Købehavns Kommune, som viderestillede til Københavns Energi's vagtcentral.

Københavns Energi ankom lidt før kl. 15:00 og kunne hurtigt konstatere, at det drejede sig om et brud på ejendommens "koldtvandsledning" - forsyningen af brugsvand til Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108.

Så snart KE's tekniker havde lukket for vandet på tilslutningen i gaden, gik det tilkaldte arbejdssjak i gang med at grave røret frit, så skaden kunne repareres.

Omkring kl. 15:00 ankom også en projektleder fra SSG skade-service for at registrere -og begrænse- skadens omfang og iværksætte nødvendig reparation   - man opdager hurtigt, hvor afhængig af vand man er egentlig er;  tænk f.eks. på håndvask og toiletter.

Der blev herefter tilkaldt en række fagligt kompetente personer :

Det blev aftalt, at de tre affugtere kunne blive stående en uges tid, indtil kælderen igen er helt tør.
Affugterne skal tømmes én gang i døgnet.  Ejerforeningens bestyrelse v/ Michael Brun Halfter sørger selv for dette.

Se også orientering til beboerne, aftale om ledningsarbejde med Københavns Energi og billedserie fra sagen.


Status på projektet .. (1)

09-02-2010

Efter hurtig reparation tirsdag aften var VVS teknikeren forbi dagen efter for at "gøre tingene ordentligt".
Desuden har mureren lukket hullet fra den tidligere rør-gennemføring.
Ejerforeningens forsikringsselskab har registreret sagen og kontaktet formanden om detaljer.
Københavns Energi har dags dato genetableret flise- og brostensbelægning foran hoveddøren i Ingerslevsgade 108.
Affugtere er tømt som anbefalet, op til 25 liter/døgn.
Efter aftale med SSG tekniker 09-02-2010 kl. 08:00 fortsættes affugtning med 3 maskiner.


Status på projektet .. (2)

28-02-2010

To teknikere fra SSG har pr. 16-02-2010 kl. 07:30 inspiceret kælderen og udført fugtmålinger i udvalgte vægge.
Trods indsigelse fra ejerforeningens formand blev affugterne straks fjernet.
SSG har efterfølgende fremsendt rapport om fugtundersøgelse i kælderen til forsikringsselskabet.

Affugterne har tydeligt påvirket ejerforeningens samlede strømforbrug.   Grafik fra EnergyKey under Fjernvarme projektet.
Affugterne har tydeligt påvirket ejerforeningens samlede strømforbrug.


Status på projektet .. (3)

30-06-2010

Ejerforeningen har modtaget faktura fra Københavns Energi for boring af nyt hul gennem kælderens mur mod gaden.