Etablering af fjernvarme i ejendommen

Kontrolmanual for Varmemålere pr. 2012

06-07-2012

Vis oversigt over dokumenter vedr. Kontrolmanual for Varmemålere pr. 2012 fra Ista.Teknik- og forbrugstjek

16-04-2015

Se følgebrev og tjekliste fra Kuben Teknik- og forbrugstjek  i fjernvarmerummet pr. april 2015.

Se følgebrev og tjekliste fra NRGi Rådgivning's Teknik- og forbrugstjek  i fjernvarmerummet.Månedlig registrering af forbrug af el, vand og energi

03-01-2010

I oktober 2006 indgik bestyrelsen aftale med firmaet NRGi Rådgivning om registrering og visning af data om ejendommens løbende forbrug af elektricitet, koldt vand og fjernvarme-energi.

Hver måned foretager bestyrelsen aflæsning af seks forskellige målere og inddaterer resultaterne i NRGi's system, EnergyKey, hvorfra der kan udtrækkes diverse statistikker og rapporter.


Se eksempel på grafisk visning af forespørgsel på forbrug over 24 måneder til og med januar 2012.

30-01-2012

Se eksempel på grafisk visning af forespørgsel på forbrug over 36 måneder.
Bemærk, at kun de tre første og fire sidste fjernvarmeaflæsninger i dette eksempel faktisk er udført. De mellemliggende aflæsninger er beregnede værdier.Regelmæssig desinfektion af varmtvandsbeholderen

16-11-2009

Bestyrelsen har indgået aftale med firmaet Guldager om regelmæssig desinfektion af varmtvandsbeholderen for at reducere risikoen for Legionella infektioner.

Aftalen kan måske virke overflødig, da fjernvarmeanlægget i forvejen drives ved så høj temperatur, at Legionella ikke burde kunne trives.
På den anden side koster denne ekstra sikring mindre end 5 kr/måned/lejlighed, og så er man helt sikker på, at man ikke risikerer at få 'legionærsyge' i brusebadet.Ny samarbejdspartner til eftersyn af fjernvarmeanlægget

01-05-2007

Bestyrelsen har pr. 25-10-2006 indgået aftale med Ingeniørfirmaet Wormslev om "Energimærkning og Tillægsydelser".Legionella trives ikke i varmt vand

13-07-2005

Risiko for forgiftning med Legionella bakterier via boligens varmtvandsforsyning har flere gange været nævnt i medierne i løbet af foråret 2005.

Ejerforeningens bestyrelse skal fastslå, at beboerne ikke risikerer at få 'legionærsyge' via fjernvarme­anlægget, idet dette drives ved en temperatur, som ligger over fare­grænsen for opvækst af Legionella bakterier.

Se nærmere hos Guldager, som bl.a. har leveret fjernvarme­anlæggets katalyse-anlæg og elektroniske styring.

En gang pr. kvartal får bestyrelsen tilsendt en "datalogger" (en lille memory-chip), som kort­varigt skal indsættes i anlægget og efterfølgende returnes til Guldager i en vedlagt boble-kuvert. Dataloggeren sikrer, at Guldager løbende kan overvåge anlægget og garantere optimal drift.


Etablering af fjernvarmeanlæg

Projektet er gennemført tilfredsstillende med fuldt idriftsat installation med udgangen af 1998.

Se serviceaftale pr. 26-01-2000 med firmaet Guldager om vedligehold og eftersyn af anlægget   (skannet kopi tilføjet pr. 02-10-2006)

Ejerforeningen indgik fra start en løbende service-kontrakt med VVS firmaet Kjeld Hansen Aps, og bestyrelsen modtager årlig rapport om anlæggets tilstand og drift.   (samarbejde opsagt af EF1386 ultimo 2004)


Se også tip om reparation og udluftning af radiatorer.

Nedenfor ses nogle få billeder af den 'højteknologiske' varmecentral i kælderen.


1. Den store, isolerede kedel indeholder det varme forbrugsvand.
Kedlen bliver jævnligt desinficeret og tømt for kalk, som afsættes ved vandets opvarming (ca. 20 kg hvert andet år).

Vis billede i stort format, 185 KB


2. Der er løbende elektronisk overvågning af hele anlægget, herunder også de korrosionsbeskyttende elementer i kedlen.

Vis billede i stort format, 185 KB


3. Varmeveksleren overfører energi fra fjernvarme til ejendommens radiatorer via lukkede kredsløb med iltfattigt vand.
Den elektroniske styrings-enhed justerer løbende behovet, som bl.a. bestemmes af dag/nat indstilling og udendørs temperatur.

Vis billede i stort format, 185 KB