Forbedret trappevask

Nyt firma på banen

07-03-2006

Bestyrelsen har pr. 07-03-2006 underskrevet kontakt med rengøringsfirmaet Christianhavn's Ejendomsservice, som allerede forleden fredag har gennemført den første vask af hovedtrapperne.

I modsætning til tidligere vil der ikke blive opsat en "møde-kalender" på opslagstavlerne, da firmaets indehaver understreger, at "rengøring er en tillidssag" - hvis man mod forventning ikke er tilfreds, er man velkommen til at ringe og redegøre for problemet.

Bestyrelsen ser frem til et positivt samarbejde med Christianhavn's Ejendomsservice v/ Simon Zederkoff.Aftalen med GES er opsagt

08-12-2005

Bestyrelsen har flere gange påpeget overfor Gentofte Ejendoms Service, at de kontrakt­mæssigt aftalte rengørings­opgaver ikke bliver udført tilfreds­stillende.

Disse henvendelser desværre ikke haft den ønskede effekt, hvorfor bestyrelsen har valgt at opsige samarbejdet.

Bestyrelsen vil sikre, at der snarest bliver indgået aftale med et alternativt rengørings­selskab, så trappe­vasken kan fortsættes regel­mæssigt.Opfølgning på hovedrengøring mv.

19-07-2005

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at arbejdet ikke er udført tilfredsstillende, og har rettet henvendelse til Gentofte Ejendoms Service herom.Hovedrengøring og polish-behandling

15-07-2005

Efter aftale med bestyrelsen har firmaet Gentofte Ejendoms Service gennemført grundig rengøring og polish-behandling af hovedtrapperne i Ingerslevsgade 108 og Krusågade 35.

Arbejdet er udført henholdsvis 04-07-2005 og 11-07-2005.

Beboerne er i god tid blevet adviseret om arbejdet, idet man skulle undgå at benytte trapperne i mindst 8 timer efter polish-behandlingen.Kontrakt om professionel løsning af opgaven

01-04-2004

Da den seneste aftale om trappevask er blevet opsagt med kort varsel på grund af sygdom, har bestyrelsen indhentet tilbud på en professionel løsning af opgaven.

Efter vurdering af flere firmaer, har bestyrelsen accepteret tilbud fra Gentofte Ejendoms Service Aps.

Kontrakten er indgået pr. 25-03-2004 og omfatter udover selve trappevasken også periodisk pudsning af vinduer og polish-behandling af trappernes linoleum.

Bestyrelsen ser frem til et positivt samarbejde med Gentofte Ejendoms Service.Bestyrelsen har truffet ny aftale om vask af trapper

01-02-2004

Da der gennem nogen tid har været udtrykt utilfredshed med ejerforeningens hidtidige "entreprenør" på trappevasken, er denne blevet opsagt med udgangen af januar måned.

Bestyrelsen har i stedet truffet aftale med Susanne Søemod, Krusågade 20, vedrørende vask af foreningens trapper.

Bestyrelsen ser frem til et positivt samarbejde, og håber, at beboerne vil tage godt imod Susanne.