Månedsregnskaber

31-08-2009

Bestyrelsen har på møde pr. 12-08-2009 besluttet, at ejerforeningens månedsregnskaber skal kunne ses via hjemmesiden.

Månedsregnskabet udgør et "snapshot" af foreningens aktuelle økonomi.

Oversigt over månedsregnskaber

19-02-2013

2013 : januar

2012 : januar , februar , marts , april , maj , juni , juli , august , september , oktober

2011 : januar , februar , marts , april , maj , juni , juli , august , september , oktober , november , december

2010 : januar , februar , marts , april , maj , juni , juli , august , september , oktober , november , december

2009 : februar , maj , juni , juli , august , september , oktober , november , december

2008 : januar , april , maj , juni , juli , august , september , oktober , november , decemberLøbende registrering af forbrug af vand og energi

01-09-2009

Ejerforeningen har pr. 25-10-2006 indgået Aftale om Energimærkning og Tillægsydelser med ingeniørfirmaet Wormslev.

Efter en periode med regelmæssige inddateringer i systemet vil det være muligt at udtrække statistikker over ejendommens løbende forbrug af vand og energi.
Oplysningerne kan præsenteres grafisk, så beboerne nemt kan danne sig overblik over samlet forbrug over tid.

Se også projektet Etablering af fjernvarme.Årlige opgørelser af brugsvand og fjernvarme

07-06-2011