Ejendommens udvikling

Yrsaro

Yrsaro Karéen Yrsaro blev oprindelig tegnet i ren jugendstil i 1905 af arkitekt J. P. Rasmussen for malermester Holger Hansen, en stor grundejer i området, men denne var åbenbart utilfreds, for ejendommen blev opført efter reviderede tegninger fra det følgende år, med tydelige art deco islæt, f.eks. frontespicen mod Yrsa Plads og vinduessøjlen i Krusågade.

Mange af de oprindelige arkitektoniske detaljer er forsvundet, herunder karnapperne mod Ingerslevsgade.

Det var billigere at rive ned end at vedligeholde, men forhåbentlig er denne udvikling vendt.


Hjørnet Krusågade / Ingerslevsgade
Matriklen 1386

Ejendommen har haft en broget fortid, og også de forskellige lejlighedsstørrelser tyder på en blandet beboersammensætning. Der var (og er stadig) enheder fra ét værelse -klubværelserne- op til femværelses hjørnelejligheder med indbygget status; stort køkken, pigekammer og herreværelse.


Gammel tegning over grundplan


Kælderen har været brugt til forskellig erhverv, og af matrikelkontorets fortegnelser over byggesager fremgår også, at Krusågade tidligere har heddet Søndergade.

06.1922 Tilladelse til installation af vandklosett i nr. 108
01.1926 Opstilling af cykelskure ved ejendommen matr. nr. 1386, hjørnet af Ingerslevsgade og Søndergade
02.1926 Indretning af 3 taglejligheder i nr. 108
05.1930 Indrettelse af vaskerum i øverste kælder
04.1937 Opsætning af vaffelovn i kælderetage t.h. af vaffelfabrikant J.J. Jaczinack, Krusågade 35
01.1939 Opsætning af leverpostejovn hos pølsefabrikken Rønnebo, Krusågade 35
03.1952 Opstilling af varnelineanlæg for fabrikken APO
01.1980 Fjernelse af karnap og balkon Ingerslevsgade 108
09.1988 Stålkonstruktion i gårdkælder svækket af rust, hele kælderen fjernes
10.1988 Beslutning om gårdrydning og nyetablering af denne
05.1990 Grundforstærkning, opretning af gårdfacade, ny tagbeklædning, ny støttemur
12.1993 Oprettelse af affaldsrum + nedlæggelse af gård-WC og etablering af repos/balkon og gårdmandsrum (stordskraldsrum) i tidligere gård-WC
09.1997 Byggetilladelse til etablering af centralvarme med fjernvarmetilslutning


Fortsæt med ejerforeningens Husorden eller gå til emnet Geografi, hvor der er blandt andet henvises til de nye muligheder i lokalområdet, som Vesterbro Lokalråd og byggefirmaet Skanska har på tegnebrættet.