Geografi

Via kortserien kan der zoom'es ind på ejendommens præcise geografiske placering på Vesterbro i København.

Til hvert kort vises et eller flere links til relevante seværdigheder, institutioner eller firmaet i området.

Gå direkte til et bestemt kort i serien:  Danmark / Øresundsregionen / Storkøbenhavn / København / Vesterbro / Lokalområdet / Ejendommen / Grundplan

Check evt. også Københavns Kommunes glimrende oversigtskort, hvor du bl.a. kan få vist en række forskellige temaer, herunder Karréer, Matrikler og P-zoner.

Historie

Få en kort introduktion til det lokale områdes historie og Vesterbros oprindelse, gå direkte til ejendommens udvikling gennem tiden eller læs om undergrundens registrering som giftgrund på Vidensniveau 2.

Bemærk i øvrigt, at tallet 1386 er ejerforeningens Matrikelnummer i området "Udenbys Vester Kvarter".  Postnumrene for Ingerslevsgade 108 og Krusågade 35 er henholdsvis 1705 og 1719.

Ejendommen

Check ejerforeningens Husorden eller læs om ejerforeningens medlemskab af gårdlauget Yrsaro.

Du kan også tage et kig på ejerforeningens nabo i Krusågade, Andelsboligforeningen Yrsa-Ro.

Artikler fra aviserne

Bestyrelsen vil gerne henlede beboernes opmærksomhed på artikler fra aviserne, som er relevante for ejerlejlighedsejere eller beskriver interessante projekter i lokalområdet.

For at øge overskueligheden er artiklerne placeret i et selvstændigt afsnit.

Billeder

For at begrænse svartiderne for visning af denne side er alle billeder af ejendommen placeret i et selvstændigt fotogalleri, som løbende vil blive vedligeholdt og udvidet.

Internet

Bestyrelsens strategi er åbenhed om alle ejerforeningens forhold.

Ved fortsat, løbende opdatering af hjemmesiden søger bestyrelsen at sikre, at alle relevante informationer til enhver tid er tilgængelige for ejerforeningens medlemmer.

Det gælder således, at alle indkaldelser til - og referater fra - generalforsamlinger og bestyrelsesmøder er umiddelbart tilgængelige på hjemmesiden.

Tilsvarende er ejerforeningens projekter omfattende dokumenteret, idet alle væsentlige faktura, tilbuds-beskrivelser og referater fra byggemøder o.lign. bliver offentliggjort hurtigst mulig.

Bestyrelsen har ønske om - og arbejder for -, at adgangen til Internet bliver nem, fælles og billig for ejerforeningens medlemmer.