Fælles adgang til Internet for ejendommens beboere

Projektet er skrottet

25-05-2009

Efter en lang periode med velfungerende fælles Internetforbindelse har bestyrelsen måttet konstatere, at økonomien i projektet ikke har været tilfredsstillende.

Et forslag på generalforsamlingen pr. 25-03-2009 om, at lade de relativt få brugere af forbindelsen betale de faktiske omkostninger for driften, har ikke vundet tilslutning.

ADSL forbindelsen er opsagt med øjeblikkelig virkning.

Det installerede, fælles udstyr vil blive solgt til højestbydende snarest mulig.


Bestyrelsen har bestilt support hos Kabelfri

31-05-2006

Efter diskussion i bestyrelsen er der opnået enighed om, at lade Kabelfri stå for drift, service og support af ejerforeningens trådløse Internet-forbindelse.

Aftalen er foreløbig indgået for en tre-måneders periode, men hvis det viser sig, at forbindelsens stabilitet og tilgængelighed bliver mærkbart forbedret, vil bestyrelsen forlænge kontrakten.

For ejerforeningens medlemmer vil den nye "support-aftale" betyde en forhøjelse af Internet-abonnementet på kr. 25,-/måned.
Det er ikke endeligt afklaret om beløbet skal opgøres pr. lejlighed eller pr. tilsluttet PC.

Det vil fremover være krævet, at alle netkort er registreret hos Kabelfri, idet der vil blive spærret for adgang fra "ikke-registrerede" PC'er.
Mikkel Veis har rettet henvendelse til samtlige brugere med detaljeret forklaring om korrekt registrering.


Internetforbindelsen er ikke tilfredsstillende

30-04-2006

Ejerforeningens trådløse netværk har fungeret meget utilfredsstillende i løbet af foråret 2006, og bestyrelsen har gentagne gange modtaget henvendelser fra beboerne herom *.

Typisk er problemet, at man ikke kan "komme på Internettet", selvom forbindelsen indikeres "udmærket" eller "meget god".

På ejerforeningens ordinære generalforsamling pr. 26-04-2006 blev emnet debatteret, og bestyrelsen blev pålagt at "gøre noget", så medlemmerne fremover sikres en stabil forbindelse  (det blev nævnt, at forbindelsen er helt fin, når den endelig virker, men at man alt for hyppigt oplever problemer).

Bestyrelsen har pr. 29-04-2006 holdt et kort møde om sagen og vil snarest mulig indkalde Kabelfri til et møde, hvor bl.a. en "support-aftale" vil blive drøftet  – det er i virkeligheden en "drift-aftale", som er påkrævet.

Det er bestyrelsens holdning, at Internet-forbindelsen skal være lige så driftsikker, som ejendommens forsyning med vand og elektricitet.


Server installeres i weekenden 10 - 11. december 2005

08-12-2005

Det trådløse netværk har fungeret ganske udmærket i den sidste halvdel af november og i starten af december måned  – dog er der stadig dækningsproblemer på 5. sal i Ingerslevsgade 108.

Det ser ud til, at bestyrelsens gentagne advarsler og opslag i opgangene endelig har haft den effekt, at brugen af fildelings­systemer er ophørt (eller i alt fald kraftigt begrænset).

Dette ændrer dog ikke ved det forhold, at bestyrelsen ser frem til installationen af den server-baserede løsning.

Bestyrelsen har også bestilt opsætning af en ekstra sender i Ingerslevsgade 108, 5. sal, så problemerne med netværket kan blive løst én gang for alle.


Nettet fungerer ikke tilfredsstillende

08-11-2005

Ejerforeningens trådløse netværk har mere eller mindre ligget død siden starten på efterårsferien.

Problemerne begyndte op til weekenden 16.-17. oktober, og efter kort tid var det ikke længere muligt at "komme på".

Bestyrelsen gik ud fra, at det drejede sig om en overbelastet router, og bad derfor Kabelfri om at udskifte denne med en bedre model (hvilket er sket pr. 25-10-2005).

Det er efterfølgende konstateret, at grunden til, at routeren var overbelastet er, at en af ejendommens beboere har en PC, hvor der er installeret et såkaldt fildelings-program.  Dette indebærer, at den konkrete PC bliver en del af et globalt netværk, og at alle, som har interesse i PC'ens data, frit kan hente disse.

Ejerforeningens fælles ADSL forbindelse har en meget høj indkommende (download) hastighed på 8.192 Kbit/s, så alle kan "surfe" på Nettet med optimal svartid.  Den udgående (upload) forbindelse er på 768 Kbit/s, hvilket er rigeligt til e-mail, net-bank og almindelig "surf", men ikke til fildelings-tjenester.

Bestyrelsen har via e-mail og opslag i opgangene kraftigt advaret mod brugen af fildelings-tjenester, men dette har desværre ikke hjulpet.

Bestyrelsen har derfor pr. 02-11-2005 besluttet at investere i en Linux server, som kan overvåge trafikken på forbindelsen og hermed sikre, at en enkelt PC ikke kan lægge beslag på hele båndbredden og at brug af fildelings-tjenester forhindres *.

Serveren forventes leveret og idriftsat medio november.

Udover problemet med overbelastning af routeren er der også bemærket enkelte defekte strømforsyninger til senderne på bagtrapperne. Disse vil naturligvis blive udskiftet snarest mulig (for leverandørens regning).


Undersøgelse af tilfredshed med forbindelsen

30-06-2005

Bestyrelsen har i perioden 22. - 28. juni 2005 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt brugerne af den trådløse forbindelse til Internet.

Alle ejendommens beboere har modtaget et brev med en kort beskrivelse af undersøgelsen og et link til et on-line spørgeskema på ejerforeningens hjemmeside.

Ved undersøgelsens afslutning havde ialt 11 beboere gennemført besvarelsen, og resultatet kunne præsenteres på ejerforeningens ordinære generalforsamling pr. 29-06-2005.


Nettet kører igen optimalt

15-04-2005

Efter justering af routeren virker ejerforeningens trådløse forbindelse igen optimalt.

Problemet med manglende IP-adresser er tilsyneladende løst, og vi kan igen glæde os over en meget hurtig og særdeles billig forbindelse til Internettet.


TDC lover dobbelt hastighed  /  PC'er skal skannes for virus

08-04-2005

Kat på bærbar PC  (foto: JBH)
Bærbare PC'er med trådløs adgang til Internettet bliver stadigt mere populære og benyttes af alle familiens medlemmer...

  Teleselskabet TDC, som har leveret ejerforeningens ADSL forbindelse, har pr. 05-04-2005 meddelt, at båndbredden bliver fordoblet inden sommer - uden ekstra omkostninger for kunderne.

Ejerforeningen kan således forvente en gratis opgradering til 8 Mbit/s på forbindelsen til Internet *.

IT-udvalget er opmærksom på, at det i gentagne tilfælde har været nødvendigt at genstarte netværkets hardware-komponenter for at opnå forbindelse til Internet.

Det er udvalgets formodning, at én eller flere PC'er er inficeret med en virus, som overbelaster den opsatte router (en central komponent i netværket, som fordeler Internet-trafikken på ADSL forbindelsen).


IT-udvalget vil derfor snarest gennemføre en undersøgelse af virus-beskyttelsen på de PC'er, som har adgang til netværket.
Der vil herunder blive sendt brev / mail til alle 'abonnenter' på Intenet-forbindelsen med detaljeret bekrivelse af proceduren for gennemførelse af virus-skanning. IT-udvalget vil desuden kontakte TDC for at sikre, at routeren er optimalt konfigureret til brug for trådløst netværk, hvor kke-benyttede IP-adresser skal frigives hurtigt.


Opfølgning og kvalitetssikring

27-02-2005

Det trådløse net har fra starten fungeret tilfredsstillende, og ejendommens lejligheder har nu en stabil og hurtig forbindelse til Internettet.
Enkelte lejligheder har oplevet problemer med manglende dækning, men dette er nu løst ved opsætning af repeatere til forstærkning / videresendelse af signalerne.

ADSL forbindelsen er opgraderet til 4 Mb/sek, og Nettet har fungeret upåklageligt i flere måneder.
I den første driftsperiode har der været enkelte, kortvarige afbrydelser, hvor nettet ikke har været tilgængeligt, men dette forhold er nu rettet.


Aftale om support

12-10-2004

Ejerforeningen har pr. 20-09-2004 ingået supportaftale med firmaet Kabelfri.
Aftalen sikrer blandt andet, at to personer i ejerforeningen får uddannelse i konfiguration af routere mv., så disse fremover kan sørge for til- og afmelding af brugere af den trådløse adgang til Internet.


Projektet er færdigt

22-07-2004

Pr. 21-07-2004 er ejerforeningens nye, trådløse netværk etableret og idriftsat med foreløbig 13 tilmeldte lejligheder.

ADSL forbindelsen "ud af huset" er fra starten på 2 Mbit/sek, så der opnås virkelig fine svartider på Internet.
Det er blevet en sand fornøjelse at Surfe på Nettet - og så kan det ske hvor som helst i lejligheden uden irriterende kabler.

Der er også udmærket trådløs forbindelse i gården, så man kan nyde resterne af den danske sommer, mens man (online) studerer rejseselskabernes tilbud på skiferie ... eller checker banken om man har råd.

Firmaet Kabelfri har pr. 13-07-2004 sendt et velkomstbrev til ejerforeningen omkring adgangen til netværket.
En detaljeret oversigt over IP-adresser og konfiguration bevares hos IT-udvalget (Johan Sigsgaard, Mikkel Veis og Michael Halfter).


Trådløs adgang til Internet

22-06-2004

Bestyrelsen har pr. 14-06-2004 underskrevet kontrakt med firmaet Kabelfri, som skal levere trådløst Internet til beboerne i ejerforeningen.

I denne forbindelse er der også indgået aftale med Vest Administrationen om betalingsforholdene, så det kun er de lejligheder, som kan gøre brug af den trådløse ADSL opkobling, som skal betale abonnement for denne.

Det skal i øvrigt bemærkes, at IT-udvalget, som blev etableret efter general­forsamlingen i april 2004, har anbefalet en meget sikker løsning, hvor hvert enkelt netkort bliver registreret i systemet, så uvedkommende hverken kan udnytte ejerforeningens bredbånds­forbindelse eller komme ind på de enkelte PC'er i netværket.

Linieføringen til ADSL forbindelsen er allerede bekræftet af TDC's Erhvervs­service og vil blive etableret til ejendommens aflåste fjern­varme­rum, hvor der opsættes stålskab til router mv.

Kabling til de trådløse Access­Points vil blive ført diskret ad bagtrapperne, og firmaet Kabelfri har garanteret, at der vil opnås dækning "fra kælder til kvist".


Fælles adgang til Internet for ejendommens beboere

18-05-2003

Bestyrelsen har modtaget henvendelse fra beboerne vedr. fælles adgang til Internet, idet der er en forventning om, at der herved kan skabes betydelige besparelser i forhold til individuelle abonnementer.

Flere medlemmer i bestyrelsen har også selv haft sådanne tanker, og med baggrund i en artikel om emnet vil bestyrelsen fremsætte forslag om etablering af "Kabelfri adgang til Internet" på først kommende generalforsamling.

Det foreslås, at Ejerforeningen afholder udgifter til etablering af nødvendige basis-stationer, mens hver enkelt beboer betaler for nødvendig hardware for at få en eller flere private PC'er til at kommunikere med basisstationerne.

Der træffes herefter fælles aftale om selve data-forbindelsen med passende udbyder, og kun de tilsluttede beboere betaler abonnement hertil.

Med denne model fås en yderst fleksibel løsning, hvor der i princippet er fælles adgang til Internet for alle beboere, men hvor kun de, som bruger nettet, betaler for ydelsen.