Renovering af ejendommens hovedtrapper

Projektet er gennemført tilfredsstillende

Der er næppe nogen af ejendommens beboere, som ikke har bemærket, at hovedtrapperne er blevet renoveret i løbet af oktober 2003, så de nu fremtræder lyse og imødekommende.

Efter at have besigtiget en række farveprøver på vægge og træværk har bestyrelsen valgt følgende nuancer :

Undervægge RAL 9002  (samme som udvendig underfacade)
Overvægge, lofter og vinduer i facaden RAL 9010  (svagt brækket hvid)
Vanger, stødtrin, fodlister, trælister, balustre, karme og gerigter RAL 7040  (lys skifergrå)
Døre (incl. glas) Hvid Flügger  (Kulør 5002. Produkt 94823. Exolit V 40 tone 1. Farvekort 105 FLÜGGER 700/1999)
Lofter og løb males i glans 3 - 5
Vægge og træværk males i glans 7 - 9
Mat, evt. meget svag glans
Middel glans, nænsomt vaskbar

Bemærk, at eksemplerne kun er omtrentlige og at farverne næppe bliver gengivet korrekt på en PC skærm.

Det er firmaet FJ Malerservice fra Tureby, som udført malerarbejdet til bestyrelsens fulde tilfredshed.

Det viste sig i øvrigt, at tilbudet på arbejdet var en smule billigere end bestyrelsens oprindelige estimat - og det er jo kun en ekstra fordel for ejerforeningen JHovedtrapperne trænger til "en grundig overhaling"

Bestyrelsen ønsker at bruge en del af indtægten fra salget af Krusågade 35, 5. sal, til at gennemføre en renovering af ejendommens hovedtrapper.

En trappeopgang er et væsentligt rum. Det er det første, man oplever, når man kommer hjem, og det sidste man ser, når man forlader ejendommen. Man kan se opgangene som en forlængelse af hver enkelt beboers lejlighed og ejendommens ansigt udadtil.

Da opgangens farver har stor betydning for oplevelsen af rummet, ønsker bestyrelsen at hovedtrapperne males i lyse farver (evt. i stil med opgangen Krusågade 33 i naboejendommen).

Projektet, der vil blive gennemført via et professionelt malerfirma, forventes at koste omkring kr. 60.000,- incl. moms for hver hovedtrappe. Detaljeret udbudsmateriale vil blive udarbejdet, når projektet er debatteret på generalforsamlingen den 2. juni 2003.

Renoveringen af hovedtrapperne skal i øvrigt ses i sammenhæng med projekterne vedr. etablering omfangsdræn, udskiftning af vinduer samt renovering af facade og underfacade.

Formålet med alle disse projekter er (eller har været), at forbedre ejendommens vedligeholdsmæssige stand og give en bedre og højere værdisat bolig for beboerne.