Oversigt over projekter i ejerforeningen

Løbende vedligehold

Planlagte projekter

Igangværende projekter

Gennemførte projekter

Projekterne er listet kronologisk efter dato for afslutning.
Benyt vinduet Oversigt* for at se en alfabetisk sorteret liste.Ved flere projekter henvises til ERFA blade, som beskriver regler og retningslinier for arbejdets udførelse.